Jeste¶ tutaj:

Strona główna
PDF Drukuj Email

Korzystaj±c ze strony internetowej Biuro Rachunkowe Magda lub z Serwisu Informacyjnego Biuro Rachunkowe Magda akceptuj± Państwo zasady naszej Polityki Prywatno¶ci znajduj±ce się poniżej. Je¶li nie zgadzaj± się Państwo z którymkolwiek punktem poniższych zasad, prosimy o niekorzystanie ze strony  Biuro Rachunkowe Magda lub Serwisu Informacyjnego Biuro Rachunkowe Magda

  1. Przedsiębiorstwo Produkcyjne Biuro Rachunkowe Magda zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatno¶ci. Jednocze¶nie zobowi±zuje się do poinformowania o wprowadzanych zmianach na 7 dni przed ich faktycznym wprowadzeniem. Każdego odwiedzaj±cego Przedsiębiorstwo Produkcyjne
    Biuro Rachunkowe Magda obowi±zuje aktualna Polityka Prywatno¶ci.

  2. W czasie korzystania z  Biuro Rachunkowe Magda mog± być Państwo poproszeni o podanie niektórych danych osobowych poprzez np. wypełnienie formularza lub w inny sposób.

  3. Niepodanie wymaganych danych osobowych spowoduje zablokowanie danej czynno¶ci.

  4. Podanie danych osobowych jest także konieczne podczas zapisywania się do Serwisu Informacyjnego  Biuro Rachunkowe Magda Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania wiadomo¶ci z Serwisu Informacyjnego  Biuro Rachunkowe Magda.

  5. Okazjonalnie strona  Biuro Rachunkowe Magda wykorzystuje pliki "cookies", czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty idetyfikuj±ce go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji.

  6. Wszystkie uzyskane dane osobowe nie s± udostępniane lub sprzedawane osobom trzecim, s± bardzo dobrze chronione i wykorzystywane wył±cznie do celów informacyjnych i promocyjno-marketingowych, dotycz±cych produktów i usług Biuro Rachunkowe Magda, zgodnie z ustaw± o ochronie danych osobowych z dnia 29.09.1997 (Dz.U. nr 133 poz. 883).

  7. Dostęp do danych osobowo-adresowych ma tylko ograniczona liczba uprawnionych pracowników  Biuro Rachunkowe Magda na zasadach zgodnych z rozporz±dzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 03.06.1998 (Dz. U. nr 80, rozp. nr 521).