Biuro Rachunkowe "Magda"
ul. Wojciecha Korfantego 12
64-100 Leszno,
Tel:(65) 520 42 45/(65) 511 46 45,
tel. kom.:516-042-151,
E-mail: biuro@biuromagda.com.pl
Biuro Rachunkowe "Magda"
ul. Dąbrowskiego 23/3
60-840 Poznań,
Tel:(61) 662 73 50,
tel. kom.:500-105-187,
E-mail: poznan@biuromagda.com.pl

Jesteś tutaj:

Strona główna Oferta KPiR
PDF Drukuj Email

KPiR

Obowiązek ewidencjonowania przychodów i rozchodów wobec przedsiębiorców jest wprowadzony dla celów PIT. Do najprostszych i najbardziej standardowych instrumentów księgowych w tym zakresie należy podatkowa księga przychodów i rozchodów (kpir). Na jej podstawie może być ustalony dochód, który będzie podlegał opodatkowaniu.

Kto zobowiązany jest do prowadzenia kpir?

Obowiązkiem tym – zgodnie z art.24 a ust. 2 podf – są objęte:

 • podmioty gospodarcze, których przychód w minionym roku nie przekroczył wartości 1 200 000 EUR;
 • podmioty wykonujące działalność na podstawie umów agencyjnych i na warunkach zlecenia;
 • podmioty prowadzące działy specjalnej produkcji rolnej (gdy została zgłoszona chęć prowadzenia takich ksiąg).

Podmioty zobowiązane są do prowadzenia księgi rzetelnie i w sposób niewadliwy. Za takie uznaje się realizowanie jej zgodnie z przepisami prawa i objaśnieniami wzoru. Rzetelny charakter księgi to taki, który odzwierciedla stan rzeczywisty funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Kto nie musi prowadzić ksiąg przychodów i rozchodów?

Z obowiązku sporządzania i prowadzenia kpir są zwolnione osoby, które:

 • świadczą wyłącznie usługi przewozu osób i towaru z wykorzystaniem taboru konnego;
 • wykonują zawód adwokata wyłącznie w grupie adwokackiej;
 • dokonują opłat podatku dochodowego w formach zryczałtowanych;
 • dokonują odpłatnego zbycia składników majątku.

W przypadkach uzasadnionych szczególnymi okolicznościami, zachodzi możliwość indywidualnego zwolnienia podatnika z konieczności prowadzenia kpir. Do okoliczności tych należą, m.in. rodzaj i wielkość prowadzonej działalności, wiek i stan zdrowia.

Outsourcing usług rachunkowych

Nie ma konieczności prowadzenia samodzielnie przez firmę usług księgowych. Dopuszczalnym rozwiązaniem jest zewnętrzna obsługa księgowa. Umowa z takim podmiotem może dotyczyć także prowadzenia ksiąg przychodów i rozchodów. Pozwala to na zmniejszenie kosztów ponoszonych przez przedsiębiorstwo w związku z rezygnacją z wewnętrznej obsługi. Możliwa jest redukcja kosztów związanych z utrzymaniem pracowników oraz utrzymaniem powierzchni biurowych, oprogramowaniem, rozwiązaniami sprzętowymi i technologicznymi. Atutem skorzystania z usług zewnętrznej firmy jest możliwość wsparcia procesu na specjalistycznej i rzetelnej wiedzy ekspertów, co zapewnia lepszą efektywność. Ponadto przedsiębiorcy mogą koncertować swoją uwagę i poświęcić czas na działania związane bezpośrednio z rozwojem działalności.

Nasze biura rachunkowe w Lesznie i Poznaniu w ramach prowadzenia księgi przychodów i rozchodów oferują następujące usługi księgowe:

 • Zaksięgowanie operacji gospodarczych w KPiR;
 • Sporządzenie i aktualizowanie rejestru zakupu i sprzedaży VAT;
 • Przygotowanie ewidencji wyposażenia;
 • Przygotowanie deklaracji podatkowych;
 • Opracowanie zeznania rocznego;
 • Przygotowywanie przelewów do US i ZUS;
 • Sporządzanie deklaracji ZUS oraz druków RMUA;
 • Utworzenie listy płac pracowników i zleceniobiorców;
 • Reprezentowanie Klienta przed US i ZUS.