Biuro Rachunkowe "Magda"
ul. Wojciecha Korfantego 12
64-100 Leszno,
Tel:(65) 520 42 45/(65) 511 46 45,
tel. kom.:516-042-151,
E-mail: biuro@biuromagda.com.pl
Biuro Rachunkowe "Magda"
ul. Dąbrowskiego 23/3
60-840 Poznań,
Tel:(61) 662 73 50,
tel. kom.:500-105-187,
E-mail: poznan@biuromagda.com.pl

Jeste tutaj:

Strona gwna Oferta KPiR
PDF Drukuj Email

KPiR

Obowizek ewidencjonowania przychodw i rozchodw wobec przedsibiorcw jest wprowadzony dla celw PIT. Do najprostszych i najbardziej standardowych instrumentw ksigowych w tym zakresie naley podatkowa ksiga przychodw i rozchodw (kpir). Na jej podstawie moe by ustalony dochd, ktry bdzie podlega opodatkowaniu.

Kto zobowizany jest do prowadzenia kpir?

Obowizkiem tym ? zgodnie z art.24 a ust. 2 podf ? s objte:

 • podmioty gospodarcze, ktrych przychd w minionym roku nie przekroczy wartoci 1 200 000 EUR;
 • podmioty wykonujce dziaalno na podstawie umw agencyjnych i na warunkach zlecenia;
 • podmioty prowadzce dziay specjalnej produkcji rolnej (gdy zostaa zgoszona ch prowadzenia takich ksig).

Podmioty zobowizane s do prowadzenia ksigi rzetelnie i w sposb niewadliwy. Za takie uznaje si realizowanie jej zgodnie z przepisami prawa i objanieniami wzoru. Rzetelny charakter ksigi to taki, ktry odzwierciedla stan rzeczywisty funkcjonowania przedsibiorstwa.

Kto nie musi prowadzi ksig przychodw i rozchodw?

Z obowizku sporzdzania i prowadzenia kpir s zwolnione osoby, ktre:

 • wiadcz wycznie usugi przewozu osb i towaru z wykorzystaniem taboru konnego;
 • wykonuj zawd adwokata wycznie w grupie adwokackiej;
 • dokonuj opat podatku dochodowego w formach zryczatowanych;
 • dokonuj odpatnego zbycia skadnikw majtku.

W przypadkach uzasadnionych szczeglnymi okolicznociami, zachodzi moliwo indywidualnego zwolnienia podatnika z koniecznoci prowadzenia kpir. Do okolicznoci tych nale, m.in. rodzaj i wielko prowadzonej dziaalnoci, wiek i stan zdrowia.

Outsourcing usug rachunkowych

Nie ma koniecznoci prowadzenia samodzielnie przez firm usug ksigowych. Dopuszczalnym rozwizaniem jest zewntrzna obsuga ksigowa. Umowa z takim podmiotem moe dotyczy take prowadzenia ksig przychodw i rozchodw. Pozwala to na zmniejszenie kosztw ponoszonych przez przedsibiorstwo w zwizku z rezygnacj z wewntrznej obsugi. Moliwa jest redukcja kosztw zwizanych z utrzymaniem pracownikw oraz utrzymaniem powierzchni biurowych, oprogramowaniem, rozwizaniami sprztowymi i technologicznymi. Atutem skorzystania z usug zewntrznej firmy jest moliwo wsparcia procesu na specjalistycznej i rzetelnej wiedzy ekspertw, co zapewnia lepsz efektywno. Ponadto przedsibiorcy mog koncertowa swoj uwag i powici czas na dziaania zwizane bezporednio z rozwojem dziaalnoci.

Nasze biura rachunkowe w Lesznie i Poznaniu w ramach prowadzenia ksigi przychodw i rozchodw oferuj nastpujce usugi ksigowe:

 • Zaksigowanie operacji gospodarczych w KPiR;
 • Sporzdzenie i aktualizowanie rejestru zakupu i sprzeday VAT;
 • Przygotowanie ewidencji wyposaenia;
 • Przygotowanie deklaracji podatkowych;
 • Opracowanie zeznania rocznego;
 • Przygotowywanie przeleww do US i ZUS;
 • Sporzdzanie deklaracji ZUS oraz drukw RMUA;
 • Utworzenie listy pac pracownikw i zleceniobiorcw;
 • Reprezentowanie Klienta przed US i ZUS.