ďťż
Biuro Rachunkowe "Magda"
ul. Wojciecha Korfantego 12
64-100 Leszno,
Tel:(65) 520 42 45/(65) 511 46 45,
tel. kom.:516-042-151,
E-mail: biuro@biuromagda.com.pl
Biuro Rachunkowe "Magda"
ul. Dąbrowskiego 23/3
60-840 Poznań,
Tel:(61) 662 73 50,
tel. kom.:500-105-187,
E-mail: poznan@biuromagda.com.pl

Jesteś tutaj:

Strona główna Oferta Rozliczenie Płac
PDF Drukuj Email

Rozliczenie płac

Istotnym elementem każdej działalności gospodarczej jest rozliczenie płac. Jest to działanie oparte przede wszystkim na liście płac, dokumencie stosowanym powszechnie w obsłudze księgowej firm, który potwierdza naliczenie wynagrodzeń dla pracowników wraz ze wszystkimi obowiązującymi składnikami płaconymi po stronie pracodawcy i pracownika. Nie ma w Polsce obowiązku prawnego sporządzania listy płac, w praktyce jednak stanowi podstawowy dla przedsiębiorców dokument do comiesięcznego wypłacania wynagrodzeń.

Czemu pomimo braku obowiązku większość przedsiębiorców korzysta z listy płac?

Pracodawcy są objęci licznymi obowiązkami związanymi z rozliczeniami z Urzędem Skarbowym i ZUSem. W każdym miesiącu muszą obliczyć zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych konieczną od danego zatrudnionego i pobrać ją z wynagrodzenia , a następnie wpłacić do właściwego Urzędu Skarbowego. Listy płac są bardzo pomocne dla prawidłowego wywiązania się przez pracodawcę z ciążących na nim obowiązków.

Na co należy zwrócić uwagę przy rozliczaniu płac?

Pracodawca zobowiązany jest do obliczania składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe i zdrowotne, a także do pobrania odpowiedniej wysokości i przekazania jej do ZUSu, a następnie wypełnienia właściwych dokumentów ubezpieczeniowych. Listy płac pomagają w odpowiedni sposób udokumentować finansową stronę działalności pracowników. Opierają się o:

 • listy obecności ze wskazaniem dni lub dni i godzin oraz ewentualnie z przyczynami absencji pracownika;
 • zestawienie godzinowe pracy,
 • imienne karty pracy,
 • nadliczbową liczbę godzin,
 • dokumenty potwierdzające wykonywanie pracowniczych obowiązków (np. raporty, zestawienia pracy akordowej, prowizyjnej, itp.
 • zwolnienia lekarskie dotyczące nieobecności,
 • dokumenty potwierdzające wykorzystanie urlopu wypoczynkowego, macierzyńskiego, wychowawczego, bezpłatnego, itp.
 • dokumenty do potwierdzenia rozliczeń zadań premiowych i decyzje o przyznaniu premii;
 • dokumenty potwierdzające decyzje o przyznaniu premii, odpraw, ekwiwalentów, itp.;
 • dokumenty uprawniające do ulgi podatkowej, dodatków, dopłat, itp.

Nasze biura rachunkowe w Poznaniu i Lesznie oferują w ramach obsługi rachunkowej pomoc w prawidłowym rozliczaniu płac. W ramach usług rachunkowych zapewniamy:

 • przygotowanie listy płac pracowników i zleceniobiorców;
 • przygotowanie deklaracji ZUS i druków RMUA;
 • opracowanie zeznań rocznych;
 • sporządzanie przelewów do ZUS i Urzędu Skarbowego;
 • kontrolowanie dokumentów pod kątem formalnym;
 • reprezentowanie Klienta przed ZUSem i Urzędem Skarbowym.

Korzystając z naszych usług księgowych w formie outsourcingu przy rozliczaniu płac nasi Klienci mogą liczyć na terminowe przygotowanie dokumentacji i wysyłkę deklaracji do ZUS oraz Urzędu Skarbowego. Zapewniamy również, że naliczenia płac, wysokość zaliczek i podatek są prawidłowe.